top of page

Styrelse 2024

Enligt stadgarna skall SFKN ha sju styrelseledamöter. 

Vid SFKNs årsmöte i 2022 valdes följande styrelse: 

Ordförande 

Docent, läkare Gunnar Akner

Inst. för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Karolinska Institutet

Stockholm

Tel: 070 - 620 48 46

e-post

Hemsida

Professor, överläkare Tommy Cederholm

Avd. för klinisk nutrition och metabolism

Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala Universitet

Tel: 018 - 611 79 70

e-post

 

Vetenskaplig sekreterare

Docent, överläkare Lasse Ellegård

Avd. för klinisk näringslära

Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Tel: 031 - 342 48 12 

e-post

 

Kassör

Docent, överläkare Benno Krachler

Avd. för hållbar hälsa

Inst. för folkhälsa och klinisk medicin

Umeå Universitet

Tel: 0620-57 310

e-post

 

Professor, sjuksköterska Zada Pajalic

Faculty of Health Studies|

Campus Diakonhjemmet

VID Specialized University

Oslo

Tel: +47 457 332 43

e-post

Facklig sekreterare

Med dr, överläkare Christina Stene

VO Kirurgi

Skånes sjukhus nordväst

Ängelholm Helsingborg

Tel: 0431- 818 18.

e-post

Med dr, dietist Ola Wallengren

Enheten för klinisk nutrition

Sektionen för gastroenterologi och hepatologi

Dietistmottagningen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset​

Tel: 031-342 83 84

e-post

Foto GA maj 2020.jpg
Foto Tommy Cederholm.jpg
Foto Lasse Ellegård.jpg
Foto Christina Stenke.jpg
Foto Ola Wallengen.jpg
Benno Krachler.jpg
Zada Pajalic.jpg

Styrelseordförande i SFKN

 

 • Gunnar Akner 2017-

 • Lasse Ellegård 2014-2016

 • Gunnar Akner 2013-2013

 • Robert Brummer 2012

 • Gunnar Akner  2007 - 2011

 • Tommy Cederholm  2005 - 2006 

 • Ingvar Bosaeus  2003 - 2004

 • Tommy Cederholm 2001 - 2002 

 • Ingvar Bosaeus  1999 - 2000 

 • Torsten Mossberg  1997 - 1998 

 • Göran Hallmans  1992 - 1996 

 • Marianne Lindholm  1989 - 1991

 • Folke Lindgärde  1987 - 1988 

 • Erik Vinnars 1985 - 1986

 • Henrik Andersson 1983 - 1984 

 • Jan-Åke Gustafsson 1981- 1982

 • Stephan Rössner 1979 - 1980 

 • Arne Dahlqvist  1977 - 1978 

 • Arvid Wretlind  1975 - 1976 

 • Björn Isaksson  1971 - 1974

Valda revisorer under 2023-24

•  Torsten Mossberg

bottom of page