Utbildning inom klinisk nutrition

Här sammanfattas SFKNs arbete med utbildning av läkare och andra vårdyrkesgrupper

i klinisk nutrition