Skärmavbild 2021-01-21 kl. 17.52.46.png
Skärmavbild 2021-01-21 kl. 17.55.36.png
Skärmavbild 2021-01-21 kl. 17.57.00.png
Skärmavbild 2021-01-21 kl. 17.59.05.png
Skärmavbild 2021-01-21 kl. 18.00.29.png
Skärmavbild 2021-01-21 kl. 18.13.03.png
Skärmavbild 2021-01-21 kl. 18.11.43.png
Skärmavbild 2021-01-21 kl. 18.08.22.png
Skärmavbild 2021-01-21 kl. 18.22.33.png

Internationella organisationer inom nutrition utanför Norden

American Society för Nutrition (ASN)

Bildad 1928

American Society för Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN)

Bildad 1975 

European Society för Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)

Bildad 1980

British Society for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN)

Bildad 1992

Interational Union of Nutritional Sciences (IUNS)

Bildad 1948

Organisationen antogs 1968 som medlem i ICSU (International Council of Scientific Unions) bildad 1931, senare namnändrad till International Council for Science. 

ICSI utgör UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) naturvetenskapliga råd. 1968 kan därför kan betraktas som det år då näringsforskning blev erkänt som ett eget vetenskapsområde. 

International Union of Food Science and Technology (IUFoST)

Bildad 1970

Federation of European Nutrition Societies (FENS)

BIldad 1973

The British Dietetic Association (BDA)

Bildad 1936. 

Nutrition Society (NS)

Bildad 1941