top of page

Tidigare konferenser

Under perioden 1990-2007 arrangerade SFKN konferenser tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademins nationalkommitté för näringslära och Swedish Nutrition Foundation (SNF). 

(vissa år blev det två konferenser, en på våren och en på hösten):

 

2007            ”Mat, motion och benhälsa”

 

2005            ”Barnets mat - den vuxnes hälsa?”

 

2004            ”Modedieter, vikten och hälsan. Vad är vetenskapligt dokumenterat?”

 

2004            ”Tid för måltid. Vad säger kulturen, kroppen och kostråden?” 

 

2002            ”Maten och hjärnan. Kostens betydelse för beteende och kognition”. 

 

2001            ”Mat och fysisk aktivitet - från forskning till praktik i ett nordiskt perspektiv”.        

    

2000            ”Skandinavisk ungdom inför 200-talet”.

 

2000            ”Aptit och mättnad”.

 

1998            ”Mat och näring på äldre dar”. 

 

1996            ”Kvinnor och mat i ett hälsoperspektiv”. 

 

1996            ”Kost & immunitet”. 

 

1994            ”Mineral- och spårämnen - från mat eller tabletter?”

 

1993            ”Vitaminer och antioxidantia - behövs kosttillskott?” 

 

1991            ”Protein till friska och sjuka. Om forskning och rekommendationer”. 

 

1990            ”Människans energiomsättning. Aktuella frågeställningar och metodologiska problem”. 

bottom of page