top of page

Utredningar angående nutrition i Sverige

 

• Sigtunamötet 011002-3        

Arbetsmöte om nutritionsforskningens framtid arrangerat av Kungliga Vetenskapsakademins nationalkommitté för näringslära

-  Inbjudan, program, deltagare

-  Minnesanteckningar (19 sidor)

 

• Ecklesiastikdepartementet 1966:20

Blandad medicinsk- och naturvetenskaplig utbildning med huvudinriktning på näringslära. Betänkande av utredningen rörande vissa medicinska utbildningsfrågor m.m.

Kommentar: Denna utredning låg till grund för att inrätta nutritionistutbildning i Sverige. 

 

• SOU 1963:77 Ecklesiastikdepartementet

Forskning, undervisning och information inom näringslärans område. Betänkande avgivet av 1953 års lärarinneutbildningskommitté

Kommentar: Denna utredning låg till grund för att inrätta institutionerna för näringslära vid de olika medicinska fakulteterna. 

bottom of page