Organisationer

Här finns sammanställningar över:

•  Akademiska enheter för klinisk nutrition i Sverige

•  Organisationer som arbetar med nutritionsrelaterade frågor i Sverige

•  Myndigheter som arbetar med mat och näringsfrågor i Sverige

•  Akademiska enheter för klinisk nutrition/nutrition i Norden

•  Akademiska enheter inom klinisk nutrition utanför Norden

•  Företag som arbetar inom nutritionsområdet

Svensk Förening för Klinisk Nutrition

Organisationsnummer:   802462-6031

Bankgiro:   598-7235

Kontakt e-post: akner.gunnar@gmail.com         

Bli medlem  Ansök här

Besökare