top of page

Organisationer

Här finns sammanställningar över:

•  Akademiska enheter för klinisk nutrition i Sverige

•  Organisationer som arbetar med nutritionsrelaterade frågor i Sverige

•  Myndigheter som arbetar med mat och näringsfrågor i Sverige

•  Akademiska enheter för klinisk nutrition/nutrition i Norden

•  Akademiska enheter inom klinisk nutrition utanför Norden

•  Företag som arbetar inom nutritionsområdet

people-networking-610x305.png
bottom of page