top of page

Välkommen att ansöka om medlemskap i SFKN

 

 

Medlemskap

Du som har en utbildning inom nutritionsområdet och arbetar med forskning och utveckling inom klinisk nutrition är hjärtligt välkommen att ansöka om medlemskap

på denna blankett  Klicka här

Fyll i blanketten och skicka den till styrelseledamot Gunnar Akner, se länken

”Styrelse” för adressuppgifter.

 

Associerat medlemskap

Du som arbetar inom nutritionsområdet, men som ej är verksam med forskning och utvecklingsarbete, är välkommen att ansöka om associerat medlemskap på samma blankett; se ovan. 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 200 (två-hundra) kr per år, lika för medlemmar och associerade medlemmar och inbetalas före 1 maj varje år till bankgiro 598-7235. Märk inbetalningen med namn samt “SFKN (årtal)”.

Det går även att Swisha till följande nummer: 123 466 7861. 

 

Svenska Läkaresällskapet  (www.sls.se)

Från 2022 är SFKN medlemsförening i Läkaresällskapet och SFKN betalar medlemsavgiften kollektivt. Alla medlemmar i SFKN är därmed även medlemmar i Läkaresällskapet. 

SFKN logo transp.png
bottom of page