top of page

Nordiska Nutritionsakademin

   

Nordiska Nutritionsakademin (NNA) är ett utbildningsprogram för att utveckla klinisk nutrition i Sverige under 2000-talet. Första omgången hölls 2009-2011, och andra omgången under 2014-2016.

NNA vänder sig till icke-disputerade eller nydisputerade yngre läkare, dietister och sjuksköterskor med intresse för klinisk nutrition. Konceptet har utvecklats inom Karolinska Institutet i samarbete

med Baxter Medical AB och Nestlé Health Care Nutrition.

Projektet leds av professor Jörgen Larsson, Karolinska Institutet och professor Ingvar Bosaeus, Sahlgrenska Akademin och drivs i nära samarbete med 8 handledare från Sverige, Danmark och Norge.

NNA genomförs i form av sex tredagarsmöten under drygt två år, med grundläggande utbildning i klinisk nutrition, vetenskaplig basutbildning samt utbildning i teamarbete.

bottom of page