top of page
Skärmavbild 2021-01-20 kl. 21.25.01.png
Skärmavbild 2021-01-20 kl. 21.23.16.png
Skärmavbild 2021-01-20 kl. 21.40.44.png
Skärmavbild 2022-05-04 kl. 22.29.04.png
Chalmers logotype.png
Skärmavbild 2021-01-20 kl. 21.47.06.png
Skärmavbild 2021-01-20 kl. 21.51.43.png
Skärmavbild 2021-01-20 kl. 21.58.52.png
Skärmavbild 2021-01-20 kl. 22.05.41.png
Skärmavbild 2021-01-20 kl. 22.25.21.png
Skärmavbild 2021-01-20 kl. 22.11.12.png
Skärmavbild 2021-01-20 kl. 22.15.25.png
Skärmavbild 2021-01-20 kl. 22.17.40.png

Organisationer som arbetar med nutritionsfrågor i Sverige

(i bokstavsordning)

 

Dietisternas Riksförbund (DRF)

Bildad 1984. Har c:a 1 200 medlemmar. Yrkesförening för legitimerade dietister inom

SACO-fackförbundet Naturvetarna. Arbetar för att stärka dietisternas yrkesroll, men också för "hållbar nutrition för hälsa genom hela livet". 

Food Science Sweden (FSS)

Bildad 2013 som ett initiativ från Chalmers, Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Örebro universitet och Research Institutes of Sweden (RISE). FSS stöttas även av näringslivet. Nationell plattform med syfte att stärka och synliggöra svensk livsmedelsforskning och "öka den kritiska massan". 

Kost och näring

Bildad 1951. Har c:a 1 200 medlemmar. Branschförening inom Ledarna.

(tidigare Svensk Dietist och Kostekonomförening). Medlemmar utgörs av kostchefer, måltidschefer och andra yrkesgrupper som leder landets offentliga måltidsverksamheter inom kommuner och regioner.

Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin arbetar med frågor som är större än vad den enskilde aktören själv kan driva. Vi skapar unika samarbeten kring komplexa frågeställningar, med fokus på näringsliv, akademi och samhälle. Vår vision är en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring. Vi skapar framgång för andra genom att driva samarbeten för framtidens mat, dryck och måltider.

Livsmedelsvetenskap, Chalmers Tekniska Högskola

Livsmedelsvetenskap fokuserar på mat och hälsa genom att studera molekyler, celler och hela kroppen. Forskningen syftar också till att förhöja livsmedelskvalitén, minska svinnet och att använda alternativa källor för att producera näringsämnen.

Nationalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap

En av 18 nationalkommittéer inom Kungliga Vetenskapsakademin

Denna nationalkommitté hete tidigare bara "Näringslära", men ombildades 2006. Kommittén är ansluten till International Union of Nutritional Sciences (IUNS) och International Union of Food Science and Technology (IUFoST).

Nätverket Epidemiologi och Nutrition (NEON)

Bildat 1998. Har drygt 400 medlemmar. Nationellt nätverk för forskare och kliniker med intresse för nutritionsepidemiologi och metodologiska frågor relaterat till studier på kost och hälsa. Arbetar för att att stärka svensk nutritionsepidemiologisk forskning genom att främja samarbete, kompetens och resurser. 

Nutritionistföreningen

Bildad 1983. Har c:a 175 medlemmar. Yrkesförening för nutritionister med universitetsutbildning i näringslära inom SACO-fackförbundet Naturvetarna. Arbetar för att att stärka nutritionistens yrkesposition och anordnar föreläsningar, seminarium och sociala aktiviteter för sina medlemmar.

Swedish Nutrition Foundation (SNF)

Bildad 1961. Har 20 företag och organisationer som medlemmar. Ideell 

branschförening grundad av livsmedelsbranschen (ursprungligen som Stiftelsen Svensk Näringsforskning, SNF) med ändamålet att främja nutritionsrelaterad forskning och dess praktiska tillämpning. Driver webportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research.

Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN)

Bildad 1997 (egentligen 1965; se SFN nedan). Organiserar läkare och andra yrkesgruper som arbetar med forskningundervisning och utvecklingsarbete inom klinisk nutrition. SFKN är en sektion i Svenska Läkaresällskapet och en specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund.

Svensk Förening för Näringslära (SFN)

Bildad 1965. Har c:a 350 medlemmar. Bildades som Svenska Läkaresällskapets sektion för näringslära, men ombildades 1973 till en huvudförening med flera delföreningar, öst, väst och syd. Intresseförening för olika yrken med anknytning till näringslära, mat, kost och liknande - och för personer som är intresserade av dessa ämnesormdåden.

Svensk Förening för Obesitasforskning (SFO)

Bildad 1986. Har c:a 175 medlemmar. Associerad förening inom Svenska Läkaresällskapet. Tvärvetenskaplig förening med medlemmar från olika yrkesgrupper. Arbetar för att stötta svensk fetmaforskning. Man ordnar bl.a. möten med vetenskapliga prigram samt informerar om fetmaforskning i olika fora. 

Swespen

Bildad 1998. Har c:a 75 medlemmar. Tvärprofessionell förening för främjande av klinisk nutririon och metabol forskning. Arbetar för att att utveckla och förbättra näringsvården för patienter i sjukvård och individer i omsorg. Föreningen är en del av ESPEN - European Society for Clinical Nutrition and Metabolism.

bottom of page