top of page

SFKNs symposier på Riksstämman 1972 - 2014

Under SFKNs årliga programdag under Läkaresällskapets Riksstämma arrangerade föreningen symposier

eller sektionssymposier. 

•  Symposier beslutades av Läkaresällskapet och hade i regel en stor målgrupp.  

•  Sektionssymposier beslutades helt av de olika sektionerna. 

Sedan föreningen bildades 1971 har följande symposier och sektionssymposier arrangerats:

(de upphörde när Riksstämman upphörde och ersattes av föreläsningar under Nutritionsdagen 2015).  

 

2014

•    Kosttillägg för undernärda äldre (samarbete med SBU)

         Moderator: Gunnar Akner

•    Kan mormor bli kroppsbyggare? Hur öka muskelmassa och muskelfunktion hos äldre?

         Moderator: Gunnar Akner

 

2013 

•    Ska patienten svälta i väntan på diagnos? 

         Moderator: Gunnar Akner

 

2012

•     Är kommunernas matlådor till äldre personer bättre eller sämre än sitt rykte?

          Moderator: Gunnar Akner

 

2011

•    Är det svårt att laga och servera god mat på sjukhus?

         Moderator: Michael Lövtrup

•    Det gäller att kunna svälja.

         Moderator: Lita Tibbling Grahn

 

2010

•    Sarkopeni - ett dolt folkhälsoproblem.

         Moderator: Tommy Cederholm

•    Sektionssymposium i form av föreläsning av med.dr., leg. dietist Heléne Bertéus-Forslund om     

      ”Frukost, fika, lunch, supé - spelar måltidsordningen någon roll?” med efterföljande diskussion. 

        Moderator: Gunnar Akner  

 

2009

•    Undernäring - högt på EUs agenda.

        Moderator: Tommy Cederholm

•     Sektionssymposium: Diskussion kring individuell nutritionsrelaterad diagnostik och behandling

         Moderator: Gunnar Akner

 

2008

•    Störd dygnsrytm vilseleder aptiten och metabolismen.

         Moderator: Maria Lennernäs

•    Fett och folkhälsa - hur ser evidensläget ut?

         Moderator: Tommy Cederholm

•    Inflammation och nutrition - en ond spiral som kan brytas.

         Moderator: Jan Palmblad

 

2007

•    Är kosten en grundbult vid behandling av diabetes mellitus typ 2? Hur ser i så fall grundbulten ut?

         Moderator: Gunnar Akner

•    Sektionssymposium: Proteinbehov och proteinomsättning i hälsa och sjukdom.

         Moderator: Åke Nilsson

 

2006 

•    Sektionssymposium: Oxidativ stress vid hälsa och sjukdom

         Moderator: Samar Basu

 

2005 

•    Omega-3 fettsyror - näring för kropp och själ. 

         Moderatorer: Tommy Cederholm och Jan Palmblad

•    Sektionssymposium: Näringstillstånd hos kvinnor i anslutning till reproduktion.

         Moderator: Elisabet Forsum

 

2004        

•    Sektionssymposium: Livsstil och hälsa hos ungdomar - ungdomsstudien i Göteborg med fokus på järnstatus,

      tillväxt och skelettutveckling.

         Moderator: Lena Hulthén

 

2003        

•    Hälsoeffekter av probiotika - vilka förebyggande och terapeutiska effekter är dokumenterade? 

         Moderator: Nils-Georg Asp

•    Sektionssymposium: Kostvanor hos barn.     

         Moderator: Elisabet Forsum

 

2002        

•    Mat för sjuka - nya rekommendationer från ESS-gruppen. 

         Moderator: Ingvar Bosaeus

 

2001    

•    Behandlingsstrategier för den katabola patienten. 

         Moderatorer: Tommy Cederholm och Folke Hammarqvist

•    Sektionssymposium: Vad kan och bör kvalitetssäkras vid nutritionsbehandling?

         Moderator: Torsten Mossberg

 

2000        

•    Undernäring i svensk sjukvård. Redovisning av kunskapsläget samt förslag till utvecklingsarbete.

         Moderator: Torsten Mossberg

•    Sektionssymposium: Mat i tid och otid - om betydelsen av tid på dygnet och kostsammansättning för metabolism

      och mental funktionsförmåga.

         Moderatorer: Leif Hambreaus och Torbjörn Åkerstedt

 

1999        

-

 

1998        

•    Nutrition och osteoporos. 

         Moderator: Leif Hallberg

 

1997        

•    Kan antioxidanter förebygga sjukdom? 

         Moderator: Björn Isaksson

 

1996       

•    Fostermiljöns samband med hälsa i vuxen ålder. 

         Moderator: Denny Vågerö

•    Sektionssymposium: Kost och diabetes hos barn och ungdom. 

         Moderator: Bengt Vessby 

 

1995    

•    Celiaki - en ny folksjukdom? 

         Moderator: Tor Lindberg 

 

1994 

•    Orofaryngeal dysfagi. 

         Moderator: Ingmar Månsson

•    Sektionssymposium: Tarmens roll vid svår sjukdom - den odränerade abscessen eller villkoret för överlevnad. 

         Moderator: Torsten Mossberg

 

1993     

•    Rehabilitering vid kronisk lungsjukdom. 

         Moderator: Sven Larsson

•    Att påverka levnadsvanor: Får man? Skall man? Kan man? 

         Moderator: SO Isacsson    

•    Sektionssymposium: Järn på gott och ont. 

         Moderator: Leif Hambraeus

 

1992      

•    Västerbottenprojektet 1985 - 2000. Samarbetsprojekt för hjärt-kärlprevention i Västerbotten.

         Moderator: PO Wester

•    Sektionssymposium: Det metabola syndromet. 

         Moderator: Göran Hallmans

 

1991   

•    Mat på sjukhus - den nya sjukhuskosten. 

         Moderator: Henrik Andersson

•    Sektionssymposium: Hemnutrition i Sverige. 

         Moderator: Karl Anders Dahlström

 

1990        

•    Sektionssymposium: Enteral nutrition - för och nackdelar. 

         Moderator: Henrik Andersson

 

1989      

•    Befolkningsstrategi i förebyggande medicin. 

         Moderator: Kjell Hellström

•    Sektionssymposium: Fisk och fiskoljor på gott och ont. 

         Moderator: Nils-Georg Asp

 

1988     

•    Sektionssymposium: Fria radikaler - kost - hälsa. 

         Moderator: Folke Lindgärde

 

1987    

•    Vad bör diabetiker äta? 

         Moderator: Folke Lindgärde 

 

1986       

•    Sektionssymposium: Proteinmetabolismen i skelettmuskulatur vid olika katabola tillstånd. 

         Moderator: Erik Vinnars

 

1985        

-

 

1984 

•    Kvicksilver - ett problem i omgivningen, arbetsmiljön och munnen. 

         Moderator: Gunnar Nordberg

•    Sektionssymposium: Malabsorptionsmönster och nutritionsmöjligheter efter tarmresektion. 

         Moderator: Leif Hultén

 

1983       

•    Spårämnesnutrition i barnaåren. 

         Moderator: Mehari Gebre-Medhin

 

1982        

-    

 

1981        

-

 

1980       

•    Obesitas - värdering av olika behandlingsformer. 

         Moderator: Stephan Rössner

•    Sektionssymposium: Effekter av fasta och vegankost. 

         Moderator: Hans Lithell

 

1979       

•    Preoperativ bedömning - immunläge och nutritionsstatus inför stora ingrepp. 

         Moderator: Tore Scherstén

 

1978      

•    Uppfödning under första levnadsåret. 

         Moderator: Rolf Zetterström

 

1977       

•    Aktuell vitaminforskning - biokemi och praktik. 

         Moderatorer: Arne Dahlqvist och Sven Lindstedt 

 

1976        

-

 

1975       

-

 

1974       

•    Betydelsen av tillsatser i livsmedel och läkemedel för framkallande av överkänslighetsreaktioner. 

         Moderator: Lennart Juhlin

 

1973        

-

 

1972        

•    Kosten som aterosklerosprofylax. 

         Moderator: Arvid Wretlind

bottom of page