Avhandlingar

Här presenteras akademiska avhandlingar i Sverige inom klinisk nutrition

sedan början av 1980-talet  

(220920 = 271 avhandlingar)

 

Avhandlingarna är sorterade på fyra huvudområden beroende på avhandlingens fokus

(antal inom parentes):

        •  Basal fysiologi och patofysiologi  (63)

        •  Diagnostik  (63)

        •  Behandling  (37)

        •  Prevention  (108)

 

Abstract fungerar som klickbara länkar.

doktorsavhandlingar-4020-100112-ann-2195