Avhandlingar

Här presenteras akademiska avhandlingar i Sverige inom klinisk nutrition

sedan början av 1980-talet  

(210417 = 257 avhandlingar)

 

Avhandlingarna är sorterade på fyra huvudområden beroende på avhandlingens fokus

(antal inom parentes):

        •  Basal fysiologi och patofysiologi  (63)

        •  Diagnostik  (62)

        •  Behandling  (37)

        •  Prevention  (95)

 

Abstract fungerar som klickbara länkar.

Svensk Förening för Klinisk Nutrition

Organisationsnummer:   802462-6031

Bankgiro:   598-7235

Kontakt e-post: akner.gunnar@gmail.com         

Bli medlem  Ansök här

Besökare