top of page

Historik

 

Svenska Läkaresällskapets sektion för näringslära bildades 14 september 1965 och var då detsamma som Svensk Förening för Näringslära (SFN).

SFN ombildades 15 november 1973, varvid sektionen för näringslära blev en delsektion i SFN.

Sektionen namn 1997 till ’sektionen för nutrition’ och 2002 till 'sektionen för klinisk nutrition’.


Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN) bilades 1998 genom att Läkaresällskapets sektion för klinisk nutrition sammanslogs med en nybildad specialitetsförening i Sveriges Läkarförbund. Under 2022 blev SFKN medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet. 

För en historik över avdelningarna för näringslära (eller motsvarande namn) vid de sex medicinska fakulteterna   Klicka här

 

Här är tre artiklar som belyser ovanstående närmare: 

 

•  Isaksson Björn

    Fyrtio år av forskning, undervisning och information inom näringslärans

    område i Sverige

    Scand J Nutr / Näringsforskning 1996; nr 4: 169-75   Klicka här

 

•  Gullberg-Hanssen Kerstin

    Svensk Förening för Näringslära. Stockholmssektionens tidiga historia. 

    Scand J Nutr / Näringsforskning 1997; nr 4: 195-8   Klicka här

•  Andersson Henrik

    Sektionen för näringslära

    I boken: Svenska Läkaresällskapet 175 år 1983, sid 141-2   Klicka här

SLS.jpg
bottom of page