top of page

Viktiga artiklar och rapporter inom klinisk nutrition

• Stene C, Akner G.
   
Nödvändigt att reformera läkarnas grundutbildning i klinisk nutrition

   Läkartidningen 220413 

•  Wichmann H, Unosson M, Rothenberg E, Stene C, Bosaeus I. 

    Fortfarande klara brister i nutritionsbehandling på sjukhus. Enkätstudie med jämförelse mellan åren 2004 och 2014. 

    Läkartidningen 2016;113:DVP3 

•  SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). Rapport 2014

    Kosttillägg för undernärda äldre

•  Akner G, Ellegård L. 
    Klinisk nutrition bör återinföras som medicinsk specialitet

    Läkartidningen 2011; 108: 1770

• Johansson UM, Bosaeus I, Larsson J, Rothenberg E, Stene C, Unosson M. 

    Nutritionsbehandling i äldrevård - ett bortglömt perspektiv. Enkätstudie visar tydliga brister i omhändertagandet av äldre.

    Läkartidningen 2009;106:2538-42 

•  Mowe M, Bosaeus I, Rasmussen HH, Kondrup J, Unosson M, Irtun Ö. 

    Nutritional routines and attitudes among doctors and nurses in Scandinavia: A questionnaire based study

    Clinical Nutrition 2006; 25: 524-32

•  Johansson U, Larsson J, Rothenberg E, Stene C, Unosson M, Bosaeus I. 

    Nutritionsbehandling inom slutenvården: Svenska sjukhus klarar inte Europarådets riktlinjer

    Läkartidningen 2006; 103: 1718-24

•  Akner G, Bosaeus I, Forsum E, Thesleff P. 

    Diagnostiskt prov i klinisk nutrition  för läkarstuderande. Provresultat visar att utbildningen i klinisk nutrition måste förbättras

    Läkartidningen 2001; 98: 2604-10

bottom of page