top of page

SFKNs program under Rikstämman 2009 - 2015

Riksstämman 2015

Riksstämman 2015 arrangeras på Stockholm Waterfront Congress Centre 

på Klarabergsgatan intill Centralstationen 3-4 december. Nytt för i år är att

alla medlemmar i Läkaresällskapet kommer in på Riksstämman utan att

betala någon extra avgift.

Kontakta Läkaresällskapet på medlems-service: 08-440 88 60

 

SFKN arrangerar i år varken fria föredrag eller högtidsföreläsning. Här är 

några symposier som berör Klinisk Nutrition (klicka på rubrikerna): 

• Kost för en hållbar hälsa och värld

• Det där med jordnötsallergi - är det överdrivet eller? 

Riksstämman 2014

Riksstämman 2014 arrangeras på Stockholm Waterfront Congress Centre på Klarabergsgatan intill Centralstationen 4-5 december. Med hänsyn till Riksstämmans nya utformning arrangerar SFKN i år varken 

fria föredrag eller högtidsföreläsning. Vi arrangerar två aktiviteter under Riksstämman:

 

• Symposium ”Kan mormor bli muskelbyggare? Hur öka muskelmassa och

förbättra muskelkfunktion hos äldre?” 

Tid: Torsdag 4 december kl 10.30-12.00. 

Moderator: Gunnar Akner.

Övriga medverkande: Karin Henriksson Larsén, Eva Blomstrand, 

Christer Malm och Anders Eriksson.  

 

• Symposium ”Kosttillägg för undernärda äldre”.  

Tid: Fredag 5 december kl 08.30-10.00. 

Moderator: Gunnar Akner.

Övriga medverkande: Sten Anttila, Ylva Orrevall och Anne-Marie Boström.   

Riksstämman 2013

Riksstämman 2013 arrangeras på Stockholm Waterfront Congress Centre på Klarabergsgatan intill Centralstationen 5-6 december. Med hänsyn till Riksstämmans nya utformning arrangerar SFKN i år varken 

fria föredrag eller högtidsföreläsning. Vi arrangerar två aktiviteter under Riksstämman:

 

• Symposium ”Ska patienten svälta i väntan på diagnos?”

Tid: Torsdag 5 december kl 10.30-12.00 i sal 35/36. 

Moderator: Gunnar Akner.

Övriga medverkande: Lars Ellegård, Torsten Mossberg, Anette af Geijerstam.

 

• Årsmöte med SFKN torsdag 5 december kl 12.30-13.15 i sal 33.

 

Här är fem övriga programpunkter som avser mat/näring/nutrition:

 

Föreläsning: ”Från digestion till inflammation – en resa i pediatrisk nutrition under 40 år”. 

Föreläsare: Professor Olle Hernell, Umeå 

Tid: Torsdag 5 december kl 13.30-14.30 i sal 24/25. 

 

Symposium: ”Vad  är det vetenskapliga underlaget för mat och dryck?”

Moderator: Måns Rosén.

Övriga medverkande: Sven Andréasson, Kjell Asplund, Wulf Becker, Ingrid Larsson, Jonas Lindblom. 

Tid: Torsdag 5 december 14.30-16.00 i sal 27. 

 

Symposium: ”Eksem och födoämnesallergier”. 

Moderator: Ann Pontén och Peter Odebäck. 

Övriga medverkande: Caroline Nilsson, Cecilia Svedman, Naatalia Ballardini

Tid: Fredag 6 december kl 12.30-14.00 i sal C1. 

 

Symposium: ”Food, health and sustainability”.

Medverkande: Johan Rockström, Gunhild A. Stordalen, Anders Wijkman, 

Peter Friberg. 

Tid: Fredag 6 december kl 12.30-14.00 i sal A4. 

 

Symposium ”Ohälsosamma matvanor: nya rekommendationer, ny utbildning, och hur kan

vi samarbeta?” i sal A2, 

Moderator: Lars Jerdén

Övriga medverkande: Mai-Lis Hellénius, Anette Jansson, Christina Strååt, 

Sofia T. Lycke, 

Tid: Fredag 6 december kl 14.30-16.00 i sal A2. 

 

 

 

Riksstämman 2012

Riksstämman 2012 arrangeras på Älvsjömässan i Stockholm 28-30 november och har temat

”Framtidens hälsa”.

 

SFKNs program torsdag 29 december 2012 

OBS: Abstract till alla inslag kan ses genom att klicka på respektive rubrik.  

 

SAL K 12

11.00-12.00 i sal K 12

1F. Högtidsföreläsning i Klinisk Nutrition: Protein metabolism and sarcopenia. 

Föreläsare: Yves Boirie

Moderator: Tommy Cederholm

 

14.00-15.30 Fria Föredrag i sal K 14

Moderator: Lars Ellegård

 

2. Effects of an ad libitum Nordic breakfast on cardiometabolic risk factors in hypercholesterolaemic

subjects: a randomized controlled trial.

Viola Adamsson, Anna Reumark, Ulf Risérus.

 

3. A comparison of body height estimated by different proxy measures in Swedish older adults.

Ingrid Blankenau, Elisabet Rothenberg, Synneve Ivanoff.

 

4. Body composition in relation to physical function in healthy community-dwelling older adults

in Sweden, a cross-sectional study.

Amanda Lindblad, Synneve Ivanoff, Elisabet Rothenberg.

 

5. Determinanter för vitamin D-status hos kvinnor i barnafödande ålder.

Linnea Hedlund, Petra Brembeck, Hanna Olausson.

 

6. Rätt kost till rätt patient.

Sanna Hedman , Margaretha Nydahl, Gerd Faxén-Irving.

 

15.30-16.15 Årsmöte Svensk Förening för Klinisk Nutrition SFKN i sal K 14

 

16.30-18.00 Symposium:Är kommunernas matlådor till äldre personer bättre eller sämre  än sitt rykte? i sal A 9

Moderator: Gunnar Akner. Se SY 57.

 

 

 

 

​​Riksstämman 2011

Riksstämman 2011 arrangeras på Älvsjömässan i Stockholm 

30 november - 2 december och har temat ”Läkekonst i en säkrare vård”. 

 

SFKNs program torsdag 1 december 2011 

OBS: Abstract till alla inslag kan ses genom att klicka på respektive rubrik.  

 

08.30-10.15    Fria föredrag i sal K 13

Moderator: Lars Ellegård

 

1. Riktad rådgivning behövs till invandrargrupper angående vitamin D-rik kost och tillskott av vitamin D.

Åsa Andersson, Anne Björk.

 

2. Kostens roll för viktförändring under det första året efter förlossningen.

Hanna Olausson, Emelie Wikell, Petra Brembeck.

 

3. The impact on Body Mass Index by different methods to determine height in old adults.

Johanna Törmä, Mikael Karlsson, Tina Beermann, Sigvard Sobestiansky, Marja Tengvall, Elisabeth Rothenberg, T

ommy Cederholm.

 

4. Height development in elderly adults and its effect on BMI calculation: a descriptive study of Danish and Swedish women.

Tina Beermann, Marja Tengvall, Lauren Lissner, Elisabet Rothenberg.

 

5. Kostmönster och risk för utveckling av demenssjukdom – en 12 års uppföljning av 70 åriga män.

Erika Olsson, Brita Karlström, Tommy Cederholm, Lena Kilander, Per Sjögren.

 

6. Miljögifter i blodet – associerat till kostmönster hos äldre svenska män och kvinnor.

Erika Ax, Per Sjögren, P.Monica Lind, Samira Salihovic, Bert van Bavel, Erik Lampa, Lars Lind.

 

7. Effekter av omega-6 fettsyror på inflammation och oxidativ stress hos individer med bukfetma: en randomiserad kontrollerad studie.

Helena Bjermo, David Iggman, Kari Pulkki, Samar Basu, Matti Uusitupa, Tommy Cederholm, Ulf Risérus.

 

10.30-12.00    Symposium: Det gäller att kunna svälja i sal A 12

Moderator: Lita Tibbling Grahn

 

12.30-14.00    Symposium: Bättre mat och näring i vård och omsorg. Socialstyrelsen vägleder för att förebygga och behandla undernäring i sal A 12

Moderator: Torsten Mossberg

 

14.30-16.00    Symposium: Är det svårt att laga och servera god mat på sjukhus? i sal A12

Moderator: Michael Lövtrup

 

16.00-16.25    Diskussionsseminarium: Är det svårt att laga och servera god mat på sjukhus?" i sal A 12

Moderator: Gunnar Akner

Deltagare: Palle Erbs, Mette Luplau Gliese från Hvidovre sjukhus

  

16.30-17.30    Högtidsföreläsning i Klinisk Nutrition: Den perfekta maten - finns den? i sal K 21

Föreläsare: Mai-Lis Hellénius

Moderator: Lars Ellegård

 

17.30-18.00    Årsmöte Svensk Förening för Klinisk Nutrition, SFKN i sal K 21

 

 

 

Riksstämman 2010

Riksstämman 2010 arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg 

1-3 december och har temat ”En jämlik vård”. 

 

Här är SFKNs program torsdag 2 december 2010:

OBS: Abstract till alla fria föredrag kan ses genom att klicka på respektive föredrags rubrik.  

 

08.30-11.30    Fria Föredrag i sal R 4

Moderator: Gunnar Akner och Lars Ellegård

 

1. Näringstäthet i förhållande till klimatpåverkan (NDCI-index) - en ny modell applicerad på våra vanligaste måltidsdrycker. 

Annika Smedman, Helena Lindmark-Månsson, Adam Drewnowski, Anna-Karin Modin Edman.

 

2.Kostens roll för viktuppgång under graviditet hos friska kvinnor . 

Hanna Olausson, Helen Ohlzon, Petra Brembeck.

 

3. Effects of a shift from a mixed diet to a lacto-vegetarian diet on some coronary heart disease risk markers. 

Gunnar Johansson, Börje Källgård, Per Arne Öckerman.

 

4. Enabling overweight children to improve their healthy food and exercise habits—school nurses counselling in multilingual settings . 

Maria B Magnusson, Karin I Kjellgren, Anna Winkvist.

 

5. ”Får det lov att vara lite mer protein?” En tvärsnittsstudie om samband mellan proteinintag, muskelmassa och muskelstyrka hos äldre vuxna. 

Frode Slinde, Sofie Åberg, Cecilia Elam Edwén, Lena Hulthén, Sven Larsson, Ulla Svantesson.

 

6. Nutritionsbehandling av äldre på särskilt boende: långtidsuppföljning. 

Julie Johannesson, Elisabet Rothenberg.

 

7. Vitamin D-status hos äldreomsorgstagare i relation till näringstillstånd, funktionsförmåga och supplementering . 

Johanna Törmä, Siv Tengblad, Ulrika Winblad, Anja Saletti, Tommy Cederholm.

 

8. D-vitaminbrist och låg bentäthet, vanligt hos patienter med tunntarmscarcinoid. 

Agneta Lind, Lars Ellegård, Bo Wängberg.

 

9. Sarkopeni - vanligt hos patienter med tarmsvikt. 

Lars Ellegård, Marja Tengvall, Harmke Groot, Vibeke Malmros, Henrik Wichman, Ann-Sophie Axelsson, Eva Carlsson, Göran Kurlberg, Ingvar Bosaeus.

 

10. Måltidsmönster hos hemmaboende patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL. 

AnneMarie Grönberg, Sven Larsson, Lena Hulthén, Frode Slinde.

 

11. Kostmönster och prostatacancer. 

Erika Ax, Tommy Cederholm, Wulf Becker, Björn Zethelius, Per Sjögren.

11.45-12.30    Högtidsföreläsning i Klinisk Nutrition i sal G 1

Muscle-skeleton interactions of Vitamin D. Heiki Bischoff-Ferrari

Moderator: Tommy Cederholm

 

13.30-15.00 Föredrag med diskussion i sal G1

Frukost, fika, lunch, supé - spelar måltidsordningen någon roll? 

Heléne Bertéus-Forslund Med Dr, Leg dietist

Moderator: Gunnar Akner

 

15.00-16.00 i sal G1 

Årsmöte Svensk Förening för Klinisk Nutrition, SFKN.

 

16.30-18.00 Symposium i sal G1

Sarkopeni – ett dolt folkhälsoproblem.

Moderator: Tommy Cederholm. Se SY 58.

 

 

 

Riksstämman 2009

De 14 Abstract till fria föredrag vid SFKNs programdag på Riksstämman 2009   

har sorterats i tre grupper: 

•  Intervention 3 st

•  Nutritionsstatus 3 st

•  Epidemiologi 8 st

bd98b949-137e-4351-813a-63244a2bff66.jpe
bottom of page