top of page

Läkares utbildning i klinisk nutrition

Grundutbildning

 

Nationellt bascurriculum i klinisk nutrition   

SFKN årsmöte beslöt 1996 att anta ett "Nationellt bascurricuum i klinisk nutrition". Arbetsgruppen som tog fram förslaget bestod av Gunnar Akner (sammankallande),
Elisabet Forsum och Peter Thesleff. Nationellt bascurriculum har publicerats i Läkartidningen   Klicka här

Kvalitetssäkring av läkarnas grundutbildning i klinisk nutrition

•  Målbeskrivning

    Beskrivningar av grundutbildningen i klinisk nutrition för läkare i relation till nationell 

    målbeskrivning i klinisk nutrition (se ovan). 

•  Koordinatorer i klinisk nutrition

    Koordinatorer för grundutbildning av läkare i ämnet klinisk nutrition bör finnas vid

    alla fakulteter. Koordinatorerna föreslås sammanträda regelbundet i samband med

    SFKNs styrelsesammanträden.

•  Diagnostiska prov i klinisk nutrition

    Anonyma, diagnostiska prov i klinisk nutrition bör arrangeras regelbundet.

En inventering av läkarnas grundutbildning i klinisk nutrition vid Karolinska Institutet genomfördes 1997   Klicka här 

 

En anonym diagnostisk undersökning av läkarnas kunskaper i klinisk nutrition i slutet av grundutbildningen (termin 11) i Stockholm, Linköping och Lund genomfördes 1998

Klicka här

En enkätstudie av omfattningen av klinisk nutrition under läkarnas grundutbildning vid
de sju fakulteterna genomfördes 2019   Klicka här 

 

 

 

Specialistutbildning 

 

Målbeskrivning för specialistutbildning i klinisk nutrition   

SFKNs årsmöte beslöt 1996 att anta en "Utbildningsbok" i Klinisk Nutrition, där kraven för specialistutbildning i klinisk nutrition för läkare specificeras. Utbildningsboken bygger på grundutbildningens nationella bascurriculum.

Arbetsgruppen som tog fram förslaget bestod av Gunnar Akner (sammankallande), Ingvar Bosaeus och Peter Thesleff   Klicka här

 

Specialistutbildningskurser

 

•  KN-kursen     

Fresenius Kabi AB erbjuder sedan 1983 en 4 dagars (senare 3 och numera 2 dagar) internatkurs i klinisk nutrition kallad "KN-kursen"   Klicka här

Enligt annonsen: "Kursen syftar till att öka kunskapen i klinisk nutrition för att stärka läkaren och nutritionsteamet i deras arbete med att ge en bra nutritionsbehandling. Kursen tar upp både enteral och parenteral nutrition i praktik och teori".

Kursen är granskad av LIPUS (Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården; www.lipus.se).  

 

•  SK-kurser

Den senaste SK-kursen i klinisk nutrition arrangerades i Stockholm 1995 som ett samarrangemang mellan Äldreforskning NordVäst (Gunnar Akner) och Avd. för klinisk näringslära vid Göteborgs Universitet (Henrik Andersson). 

Unknown.jpeg
bottom of page