top of page

Högtidsföreläsningar

 

 

Erik Vinnars-föreläsningar

Sedan 2007 har SFKN varit medarrangör till Erik Vinnars-föreläsningentillsammans med

Swespen, Dietisternas Riksförbund och Nutritionsnätet för sjuksköterskor, som hålls under

den årliga Nutritionsdagen i maj (se även "Utbildning"). 

Här nedan presenteras alla Erik Vinnars-föreläsningar: 

2022    Marjolein Visser, Amsterdam, Nederländerna

               Protein intake in older adults: actual intake, protein knowledge and optimal intake to prevent functional decline

2021    Mai-Lis Hellenius, Stockholm

                 Maten som förebygger de stora folksjukdomarna

2020    Yves Boirie, Clermont-Ferrand, Frankrike

              Sarcopenic obesity in the perspective of Covid-19

2019    Ann-Sofie Sandberg, Göteborg

                Äta och mäta. Objektiva verktyg inom nutritionsforskningen

2018    Alfonso J Cruz-Jentoft, Madrid, Spanien

                Sarcopenia implementation in clinical practice – what is needed? 

2017    Ingvar Boaseus, Göteborg

                Nutrition och cancerkakexi 

 

2016    Mette Holst, Aalborg, Danmark

                Clinical nutrition research – nothing too big or too small

 

2015    Göran Hallmans, Umeå

                Västerbottensprojektet och Medicinska biobanken - hur gick det?

 

2014    Marinos Elia, Southampton, Storbritannien

                Economics of disease-related malnutrition and its treatment

 

2013    Olav Rooyackers, Stockholm

                Proteinomsättning och -behov hos IVA- patienter 

 

2012    Marian van Bokhorst, Amsterdam, Nederländerna

                Implementation of nutritional routines from a Dutch national perspective

 

2011    Robert Brummer, Örebro

                The nutrition-gut-brain axis - Facts and fantasy

 

2010    Olle Ljungqvist, Örebro

                Fight against malnutrition – hur gör vi i Europa? 

 

2009    Rebecca Stratton, Southampton, Storbritannien

                Evidence-based nutrition

 

2008    Bob Grimble, Southampton, Storbritannien

                Modulation of inflammation by nutrients

 

2007    Jan Wernerman, Stockholm

                Nutritionsbehandling inom akut- och intensivvård 

2006    Annemie Schols, Maastricht, Nederländerna

                The importance of nutritional support in patients with COPD

2005    Mathew Barber, Edinburgh, Skottland

                Cancer specific nutrition therapy

Tidigare Högtidsföreläsningar under Riksstämman

 

SFKN arrangerade 1975-2012 årligen en "Gunnar Levins Högtidsföreläsning" i samband med föreningens program

under Läkaresällskapets Riksstämma. Praxis har varit att Högtidsföreläsningarna skulle vara av hög vetenskaplig

och pedagogisk klass och hållas av framstående forskare inom området klinisk nutrition. Vartannat år har vi bjudit

in en internationell- och vartannat år en svensk högtidsföreläsare. Finansieringen har tidigare skett genom en

donationsfond, Levinfonden, som instiftades i samband med Gunnar Levins bortgång 1973. 

Sedan 2005 har SFKN samarbetat med Swespen för arrangemang av den årliga Nutritionsdagföreläsningen

som från  2007 ändrades till "Erik Vinnars-föreläsningen". 

Här nedan presenteras alla tidigare Gunnar Levin-föreläsningar: 

2012    Yves Boirie, Clermont-Ferrand, Frankrike 

                 Protein metabolism and sarcopenia

2011    Mai-Lis Hellénius, Stockholm

                 Den perfekta maten - finns den?

2010     Inställd föreläsning

2009     Gunnar Akner, Örebro

                Nutrition vid diagnostik och behandling av enskilda patienter 

2008    Ruth Loos, Cambridge, England

                Diet-gene interaction on obesity and weight changes

 

2007    Ingvar Bosaeus, Göteborg
                Sjukdomsrelaterad undernäring. Vad är problemet? Vad gör vi? 

2006    Rune Blomhoff, Oslo, Norge

                Kan antioxidanter i kosten dämpa utveckling av sjukdomar relaterade till oxidativ stress?

 

2005    Tommy Cederholm, Uppsala  

                Kostbudskapets Janusansikte - ett dilemma?

2004    Robert Brummer, Maastricht, Nederländerna 

                Nutritional modulation of the brain-gut-axis

2003    Olle Ljungqvist, Stockholm

                Fasta eller inte fasta inför kirurgi

 

2002    Simon Allison, Nottingham, England 

                 New insights into metabolic implications of salt and water dysbalance in surgical and medical patients

 

2001    Kent Lundholm, Göteborg

                Nutritionens roll i cancervård

 

2000    Stefan Anker, London, England

                Catabolic and anabolic imbalance in chronic heart failure - implications for the treatment of cardiac cachexia

 

1999    Charlotte Erlanson-Albertsson, Lund

                Den smala vägen - finns den?

 

1998    Andrew Prentice, Camebridge, England

                Energy metabolism - an overview of current research

 

1997    Per Björntorp, Göteborg

                Fetma som hälsorisk

 

1996    Kaare R. Norum, Oslo, Norge

                Vitamin A - från folkhälsa till molekylärbiologi

1995    Henrik Andersson, Göteborg

                Kost och kolesterolomsättning i tarmen - tänkbara samband med koloncancer och koronarsjukdom

 

1994    Jussi K Huttunen, Helsingfors, Finland

                Health effects of supplemental use of antioxidant vitamins. Experiences from the Alpha-Tocopherol

                Beta-Carotene (ATBC) cancer prevention study

 

1993    Per Olov Wester, Umeå

                Magnesium - betydelse för härt-kärlsjukdom

1992    Brittmarie Sandström, Frederiksberg, Danmark

                Matens preventiva potential - effekter av koständring hos unga individer på riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom

 

1991    Bengt Vessby, Uppsala

                Måste diabetiker äta speciell mat? 
 

1990     Ib Hessow, Århus, Danmark

                Trofiska och immunologiska förhållanden i tarmen vid enteral nutrition
 

1989    Åke Bruce, Uppsala

                Hälsoaspekter på fisk

 

1988    Stefan Marklund, Umeå

                Fria radikaler - kost, hälsa

 

1987    Bengt Borgström, Lund

                Fettspjälkning och upplösning i tarmen

 

1986    Inställd föreläsning

 

1985    Björn Isaksson, Göteborg

                Human näringsforskning: Mål och medel

 

1984    Jussi K. Huttunen, Helsingfors, Finland

                Nutrition and disease. Finnish experience 

 

1983    Nils-Georg Asp

                Snabba och långsamma kolhydrater - några synpunkter på en gammal indelning                            

 

1982    R. Masironi, WHO, Genève, Schweiz

                Trace elements in water and cardiovascular disease

 

1981    Bertil Steen, Umeå

                Nutrition på äldre dagar 

 

1980    Elsie Widdowson, Camebridge, England

                Nutrition from conception to extreme old age

 

1979    Jan-Åke Gustafsson, Stockholm

                Samband mellan kost och cancer

 

1978    Yngve Hofvander, Uppsala

                Avvänjningskoster i ett internationellt perspektiv

 

1977    A Stewart Truswell, London, England

                Diet and plasma lipids - a reappraisal

 

1976    Leif Hambraeus, Uppsala

                Amning eller flaska, burkmat eller hemmalagning. Några aktuella 

                problem i spädbarns- och barnuppfödningen

 

1975    Hamish Munro, Massachusetts, USA

                Protein metabolism in relation to protein and amino acid requirements

bottom of page