top of page

Böcker inom klinisk nutrition

•  Cederholm T, Rothenberg E (red.)

    Mat och hälsa: en klinisk handbok

    Studentlitteratur, Lund 2015 (1:a upplagan, 248 sidor)

•  Ellegård L

    Klinisk nutrition

    Studentlitteratur, Lund 2015 (1:a upplagan, 160 sidor)

•  Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR. 

    Modern nutrition in health and disease (Shils)

    Lippinkott Williams & Wilkins 2014 (11:e upplagan; 114 kapitel)

•  Abrahamsson L, Andersson A, Nilsson G (red)

    Näringslära för högskolan - från grundläggande till avancerad nutrition

    Liber 2013 (6:e upplagan, 480 sidor)

•  Sobotka L (ed)

    ESPEN Blue Book - Basics in Clinical Nutrition 

    4:e upplagan 2011 (756 sidor)

•  Gibson R

    Principles of nutritional assessment

    Oxford University Press 2005 (2:a upplagan, ≈ 700 sidor)

bottom of page