top of page

Välkommen!

 

 

Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN) är samtidigt en sektion i Svenska Läkaresällskapet

och en specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund.

Ämnesområdet "klinisk nutrition" kännetecknas av studier av balansen mellan intag av

mat/energi och näringsämnen och effekter av dessa på kroppen enligt figuren. På individnivå

illustrerar denna balans personens nutritionstillstånd. 

 

Föreningen arbetar för att främja den svenska kliniska nutritionens utveckling vad avser forskning

och utbildning samt hälso- och sjukvård baserat på ett vetenskapligt förankrat, kritiskt

förhållningssätt vad gäller olika nutritionsrelaterade förhållanden som påverkar människans hälsa.

Föreningens arbete fokuseras på följande fyra delar av kunskapsområdet klinisk nutrition:

•  Basal fysiologi och patofysiologi

•  Diagnostik

•  Behandling

•  Prevention (riskfaktor-handläggning)

Föreningens målbeskrivningar för läkarnas grundutbildning och specialistutbildning i klinisk nutrition

är båda baserade på denna struktur.

I januari 2021 hade SFKN 88 ordinarie medlemmar och 40 associerade medlemmar. Medlemmarna är

läkare och flera andra yrkesgrupper.


Webmaster: Gunnar Akner  -  uppdaterad 230304

e-post: akner.gunnar@gmail.com

 

Skärmavbild 2021-02-01 kl. 22.03.31.png
bottom of page